细胞培养皿TCD000060,TCD010090,TCD010100

细胞培养皿TCD000060,TCD010090,TCD010100 | 时间: July-28 10:20:04 | 分类:其它仪器

凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR雅培原位杂交仪Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。

 细胞培养皿TCD000060,TCD010090,TCD010100

产品介绍:

    细胞培养皿可提供7种规格,TC处理、未TC处理和CellATTACH® 亲水表面,可做称量、分离和处理组织或细胞等多种实验中的暂放和储存容器使用。

细胞培养皿TCD000060,TCD010090,TCD010100
产品特点:       

*厚度均匀,底部无畸变 

*易握型平底,皿侧的齿环设计,较大限度地减少污染 

*盖上的环形突起与底密切结合,方便存放和减少培养基挥发

*也提供盖上有规则突起的开放式培养皿盖 

*伽玛射线灭菌 

*DNaseRNase,无热原、无内毒素

细胞培养皿TCD010090,TCD010100

细胞培养皿TCD000060,TCD010090,TCD010100
技术参数:

细胞培养皿,悬浮培养,未TC处理

目录号 

规格(mm)

直径(mm)

高度(mm)

培养面积(cm2)

/ 

/ 

TCD000035 

35

33.64

10.8

8.5 

10 

960 

TCD000060

60

52.04

12.68

21.2

10

600

TCD100060

60

54.70

13.90

3.3(中心孔)

10

600

TCD000070 

70

68.50

15.40

36.3 

10 

600 

TCD000090 

90

84.60

16.50

58.4 

10 

500 

TCD000100 

100

87.80

22.30

60.8 

10

300 

TCD000150 

150 

135.36

22.0

143.0 

1

120 

细胞培养皿TCD000060,TCD010100

细胞培养皿,贴壁培养,TC处理

目录号 

规格(mm)

直径(mm)

高度(mm)

推荐容量(mL

/ 

/ 

TCD010035 

35

33.64

10.8

2-4

10 

960 

TCD010060

60

52.04

12.68

5-10

10

600

TCD110060

60

54.70

13.90

5-10

10

600

TCD010070 

70

68.50

15.40

7-12

10 

600 

TCD010090 

90

84.60

16.50

10-20

10 

500 

TCD010100 

100

87.80

22.30

13-25

10 

300 

TCD010150 

150 

135.36

22.0

20-35

120 

细胞培养皿,CellATTACH® 表面处理,贴壁培养

目录号

直径(mm)

高度(mm)

培养面积(cm2)

/

/

CAD010035

35

6.0

8.5

10

240

CAD010060

60

10.8

21.2

10

240

CAD010070

70

15.40

36.3

10

240

CAD010090

90

16.50

58.4

10

240

CAD010100

100

22.30

60.8

10

240

CAD010150

150

22.0

143.0

5

80

 

本文标题: 细胞培养皿TCD000060,TCD010090,TCD010100 | Tags:细胞培养皿TCD000060 TCD010090 TCD010100